Yabancı Diller YüksekokuluGuneyKuzeySarıtepeEnglishYADYOK

Koordinatör: Montserrat Munoz

Öğretim elemanları
: Modern Diller Birimi

Almanca
Ermenice
Fransızca
İspanyolca
Portekizce
Romence

Rusça Rusça

Email: moderndillerboun.edu.tr

Yeri : 
Güney YADYOK binası

Erişim :
(00 90) 212 359 7066

 Dersler:

yadyok Almanca dersleri
yadyok Ermenice dersleri
yadyok Fransızca dersleri
yadyok İspanyolca dersleri
yadyok Romence dersleri

Barcelona, Paris, Berlin

yadyok Öğrencilere yönelik, ikinci ve üçüncü dillerde seçmeli dersler bu birim tarafından sağlanır.

yadyok Öğrenciler çeviri yapabilecek düzeye kadar getirilirken, bu dillerdeki edebiyat ve kültürler de incelenir.

yadyok 15.01.2014 tarih ve : 2014/01 sayılı Senato kararı:

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 11 Mart 2013 tarih ve 226 sayılı yazı ile önerilen ve 20 Kasım 2013 tarih ve 939 sayılı yazısı ile düzeltmelerle tekrar sunulan Modern Diller Birimi’nin Almanca ve Fransızca Dil Sertifikası şartlarında değişiklik yapılması,  Akademik Kurallar Komisyonu’nun 19 Aralık 2013 tarih ve 2013/31 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda görüşüldü ve ekteki şekilde kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Almanca Sertifika Programı : Öğrenciler sertifika alabilmek için katalogda bulunan GER kodlu derslerden 7 tanesini, en az bir adet 400 kodlu ders almak kaydıyla tamamlamak zorundadırlar. 21 kredilik bu derslerin ortalaması en az “2.50” olmalıdır.

Fransızca Sertifika Programı: Öğrenciler sertifika alabilmek için katalogda bulunan FR kodlu derslerden 7 tanesini, en az bir adet 400 kodlu ders almak kaydıyla tamamlamak zorundadırlar. 21 kredilik bu derslerin ortalaması en az “2.50” olmalıdır.

Modern Diller Biriminden duyuru:

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar:

1) Almanca ve Fransızca derslerinden birini zorunlu olarak alan, kendilerine kota ayrılmış öğrenciler kayıt döneminde kayıtlarını yapmalıdırlar . Aksi halde kayıt döneminin dışında "consent" isteyen zorunlu bölüm öğrencilerine "consent" verilemeyecektir.

2)
Bu dersleri zorunlu alan öğrencilere kota ayrılmaktadır.Öğrenciler kendilerine ayrılan derse kayıt olmalıdırlar, aynı dersi veren başka hoca kendilerine consent vermek zorunda değildir.

3) Dil derslerine devam esastır.

Ders Programları:

Almanca ders programı

GER 101 Temel Almancaya I (2+2+2) 3

Kendini,ailesini, yaşadığı yeri tanıtma, betimleme, bu konular çerçevesinde basit soru-cevap cümleleri.İsim-uyruk-adres-hobi ... gibi kişisel bilgi içeren formları anlama/doldurma.Basit istek cümleleri. "können" ve "müssen" modal fiillerinin basit cümlelerde kullanımı. Yakın geçmiş zaman formuna giriş. Perfekt' in kullanımı, geçmişte yapılan aktivitelerin anlatımı. Kısa cümlelerle özgeçmiş.

GER 102 Temel Almancaya II (2+2+2) 3

Yakın geçmiş zaman formu: Perfekt'in detaylı kullanımı, günlük yapılan aktivitelerin yakın geçmiş zamanda anlatımı, bu konularda soru-cevap yoluyla iletişim kurma. Kısa biyografileri anlama/ aktarma."wollen" ve "dürfen" modal fiillerinin kullanımı. Sıfat çekimleri(=Komparativ-Superlativ) Präpositionların kullanımı. Alışveriş-yol tarifi-eğitim geçmişi gibi konularda basit kısa cümlelerle iletişim kurma. Geçmiş zaman formu: Praeteritum' un modal fiillerde kullanımı. Ger.102 yi bitiren öğrenciler Avrupa Dil Referansı çerçevesinde A1 seviyesinde dil Yetisini kazanmış olurlar.

GER 201 Orta Düzey Almanca I (2+2+2) 3

Bildik konular ve faaliyetler hakkında fikrini söyleme, iletişim kurma- insan-manzara tasvirleri- iş başvuru metinlerini okuma-anlama. Kısa basit notlar, iletiler, kişisel mektuplar, tebrik kartları yazma. Basit yan cümlelerin kullanımı. Geçmiş zaman formu: Praeteritum'un kullanımı.

GER 202 Orta Düzey Almanca II (2+2+2) 3

Geçmiş zaman formu: Praeteritum'un daha detaylı kullanımı. Yan cümleler. Yan cümleleri kullanarak konuları sebep-sonuç ilişkisinde açıklama. Edilgen: Passiv cümlelerin şimdiki ve geçmiş zaman(= Praeteritim) da kullanımı. Praepositionların daha detaylı kullanımı. 'Komparativ' ve 'Superlativ' le birlikta sıfat çekimleri. Ger.202 yi bitiren öğrenciler Avrupa Dil Referansı çerçevesinde A2 seviyesinde dil yetisini kazanmış olurlar.

GER 301 Ileri Almanca I (2+2+2) 3

Konjunktiv 1 ve Konjunktiv 2 nin kullanımı. Deneyimlerin, hayellerin, isteklerin, umutların sebep-sonuç ilişkisinde farklı bağlaçlarla anlatımı. Yan cümlelerin detaylı kullanımı.

GER 302 Ileri Almanca II (2+2+2) 3

Edilgen: Passiv cümlelerin bütün zamanlarda kullanımı. Düşünce, planlara hedeflere ilişkin açıklamaları ve nedenleri iletme. Bir olayla ilgili kendi kişisel deneyim ve düşüncelerini aktarma. Konuları sebep-sonuç ilşkisinde farklı bağlaç ve yan cümlelerle aktarıp bu konularda metin yazabilme. Ger302 yi bitiren öğrenciler Avrupa Dil Referansı çerçevesinde B1 seviyesinde dil yetisine erişmiş olurlar.

GER 321 Alman Uygarlığı 1 (2+0+2) 3

Kitle iletişim araçlarından ve edebi metinlerden yararlanılarak yazılı ve konuşulan Almanca'nın geliştirilmesi. Bilişim kaynakları aracılığıyla Alman Dilini temel alan kültürlerin incelenmesi.

Almanya

GER 322 Alman Uygarlığı II (2+0+2) 3

Kitle iletişim araçlarından ve edebi metinlerden yararlanılarak yazılı ve konuşulan Almanca'nın geliştirilmesi. Bilişim kaynakları aracılığıyla Alman Dilini temel alan kültürlerin incelenmesinin devamı.

GER 401 20.yy. Alman Edebiyatı I (3+0+0) 3

20 Yüzyıl Alman ve Avusturya yazarlarından seçilmiş metinlerin okunması ve tartışılması.

GER 402 20. yy. Alman Edebiyatı II (3+0+0) 3

20 Yüzyıl Alman ve Avusturya yazarlarından seçilmiş metinlerin okunması ve tartışılmasının devamı.

GER 411 Çeviri I (3+0+0) 3

Değişik dergilerden, gazetelerden ve edebiyat yapıtlarından seçilmiş ve güncel konular içeren metinlerin Almanca'ya ve Almanca'dan Türkçe'ye çevirisi.

GER 412 Çeviri II (3+0+0) 3

Değişik dergilerden, gazetelerden ve edebiyat yapıtlarından seçilmiş ve güncel konular içeren metinlerin Almanca'ya ve Almanca'dan çevrilmesinin devamı.

GER 421 Modern Alman Edebiyati I (3+0+0) 3

Modern Alman ve Avusturya Edebiyatının öncülerinden seçilmiş metinlerin okunması ve tartışılması.

GER 422 Modern Alman Edebiyati II (3+0+0) 3

Modern Alman ve Avusturya Edebiyatının öncülerinden seçilmiş metinlerin Okunması ve tartışılmasının devamı.

Fransızca ders programı

FR 101 Temel Fransızca I (2+2+2) 3

Öğrenci, kendi hakkında temel bilgileri (isim, yaş, medeni durum, adres, meslek, vb) verir, günlük yaşamı ve ilgi alanları konusunda kısa ve basit tümcelerle konuşabilir.

FR 102 Temel Fransızca II (2+2+2) 3

Öğrenci, şahıs veya aile, yakın çevre ve alış-veriş (giyim, yiyecek-içecek) gibi konularda sorular sorup kısaca yanıt verir. Bildik konularda geçmiş zamanda basit tümceler kurabilir.Bu dilde Aileye, arkadaşa ..mektup yazabilir. FR 102 yi bitiren öğrenciler Avrupa Dil Referansı çerçevesinde A1 seviyesinde dil yetisini kazanmış olurlar.

Fransa

FR 201 Orta düzey Fransızca I (2+2+2) 3

Öğrenci, meslek yaşamı ve eğitimiyle ilgili konuşur, geleceğe dönük ifadeler kullanabilir, karşılaştırmalar yapabilir. Çevresinde ve yaptığı gezilerde gördüklerini anlatabilir..

FR 202 Orta düzey Fransızca II (2+2+2) 3

Öğrenci, özgeçmişini hazırlayıp dilekçe yazabilir. Doğal afetler, çevre ve güncel olaylarla ilgili metinleri ve konuşmaları anlar, düşüncelerini ifade edebilir. Fransızca'nın konuşulduğu ülkelerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilir, hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilir. FR 202 yi bitiren öğrenciler Avrupa Dil Referansı çerçevesinde A2 seviyesinde dil yetisini kazanmış olurlar.

FR 301 İleri Fransızca I (2+2+2) 3

Öğrenci, günlük dilde yazılı metinleri anlar. Kelime bilgisini genişleterek, uzun cümlelerle olayları, gördüklerini ve duygularını ayrıntılı olarak anlatabilir.

FR 302 İleri Fransızca II (2+2+2) 3

Öğrenci, güncel temalarla ilgili görüşlerini açıklayıp savunarak yazılı veya sözlü tartışmalara katılabilir. Karmaşık metinleri okur, anlar, yorumlar yapabilir. Umutlarını, deneyimlerini rahatlıkla anlatabilir. FR 302 yi bitiren öğrenciler Avrupa Dil Referansı çerçevesinde B1 seviyesinde dil yetisini kazanmış olurlar.

FR 321 Fransız medeniyeti I (2+0+2) 3

Medyada çıkan makaleler veya edebiyat metinleri ile çalışılır. Öğrenci Fransız uygarlığı ve kültürüne ilişkin temel dil yetisi kazanır. Dilin inceliklerini kavrar.

FR 322 Fransız medeniyeti II (2+0+2) 3

Öğrenci, konuşmada olduğu kadar yazmada da üst düzeye çıkar. Edebi metinler ve medya makaleleri ile bilgisi güçlendirilir.Akıcı konuşması sağlanır. Okuduğu metin hakkında akıcı bir şekilde görüş bildirebilir.

FR 401 Modern Fransız edebiyatı I (3+0+0) 3

XX. yy.'da özellikle modernliği yaratmış ve/veya yaşatmış önde gelen Fransız yazarlarının metinleri incelenir (Apollinaire ve yeni dünya görüşü; Dada ve gerçeküstücülük: Breton, Eluard, Desnos, vb.; Gide; Proust; Valéry; Prévert). Bu konuda çağdaş Fransız yazınındaki gelişmelere dikkat çekilir. Ayrıca yaptırılan ödev ve sunuşlarla öğrencilerin Fransızca'yı sözlü ve yazılı kullanımları geliştirilir.

FR 402 Modern Fransız edebiyatı II (3+0+0) 3

XX. yy.'da özellikle modernliği yaratmış ve/veya yaşatmış önde gelen Fransız yazarlarının metinleri incelenir (Sartre ve varoluşçuluk; Camus ve Saçma felsefesi; Uyumsuz tiyatro: Beckett, Ionesco; Yeni-roman: Robbe-Grillet, Butor; Yeni-eleştiri: Barthes ve başkaları; Fransız yazınsal göstergebilimi ve Paris Okulu: Greimas ve başkaları). Bu konuda çağdaş Fransız yazınındaki gelişmelere dikkat çekilir. Ayrıca yaptırılan ödev ve sunuşlarla öğrencilerin Fransızca'yı sözlü ve yazılı kullanımları geliştirilir.

FR 403 Tarihsel Metinler ile Fransızca (3+0+0) 3

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine ilişkin Fransızca yayınlar tarih dergilerinde yayınlanmak üzere Türkçe'ye kazandırılır. Şimdiye kadar 1940'lı yıllarda İngilizler tarafından propaganda amaçlı olarak çıkarılan "Vanguard" dergisinden yapılan çeviriler öğrencilerin imzasıyla Tarih ve Toplum dergisinde yayınlanmıştır. Benzer bir biçimde, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında faaliyet gösteren Fransız misyonerleri tarafından çıkarılan "Mission" dergisinin II. Meşrutiyet dönemini kapsayan sayılarındaki yazılar bir diğer tarih dergisi için hazırlanmaktadır. Dönemin bilgisi, dili, uygun terimlerin seçimi, karşılaşılan zorlukların giderimi için başvuru kaynaklarının belirlenmesi üzerinde özellikle durulmaktadır.

FR 404 Sosyal Bilimler için Fransızca (3+0+0) 3

Her dönem ayrı bir kavram ya da terim (küreselleşme, savaş, terör, demokrasi, insan ve hayvan hakları, politik şiddet, vb) seçilerek, bu kavram ya da terimi konu alan metinler, yazılı ve sözlü ödevler aracılığıyla sosyal bilimler alanında okuma, tartışma ve yazma becerilerinin geliştirilmesine, sözcük dağarcığının artırılmasına çalışılır.

FR 411 Fransızca-Türkçe/ Türkçe Fransızca Çeviri 1 (2+0+3) 3

Fransızca-Türkçe arasında iki yönlü çeviriye ilişkin başlıca çeviri teknikleri. Felsefe, sosyal bilimler, çeviri kuramı ve AB gibi çeşitli konularda değişik metinler çeviri açısından alımlanır ve iki yönlü çeviri alıştırmalarıyla yeniden üretilir. Çeviride terim sorunları. Çeviri karşılaştırmaları.

FR 412 Fransızca-Türkçe/ Türkçe Fransızca Çeviri 2 (2+0+3) 3

Fransızca-Türkçe arasında iki yönlü çeviriye ilişkin başlıca çeviri teknikleri. Şiir, öykü, yazın eleştirisi ve sanat tarihi gibi çeşitli konularda değişik metinler çeviri açısından alımlanır ve iki yönlü çeviri alıştırmalarıyla yeniden üretilir. Çeviride terim sorunları. Çeviri karşılaştırmaları.

FR 421 Fransız kültürüne bakış I (3+0+0) 3

Medya makaleleri, edebi metinler ile çalışılır. Dil mükemmelleştirilir.Fransız kültürünün derinliklerine girilir.

FR 422 - Fransız kültürüne bakış II (3+0+0) 3

Film, reklam, mizah örneklerinden yola çıkılarak Fransız kültürünün özellikleri irdelenir.

FR 431 - Fransızca basın (3+0+0) 3

Fransız gazeteleri önce kağıt baskılarıyla ele alınarak yapısal özellikleri ortaya konur ve her birinin kendine özgü biçemi ve hedeflediği okuyucu kitlesi belirlenir. İnternet sayfaları da kullanılarak, başlıklar ve içerik incelenir. Dönem sonunda, tüm öğrencilerin katılımıyla "Etoile du (Campus) Nord" gazetesi yayınlanır.

FR 441 - İleri Düzeyde Fransızca Dil Becerisi (3+0+0) 3

İleri düzeyde Fransızca dilbilgisi ve okuma becerileri. Zor ve karmaşık cümle yapılarının incelenmesi. Edebi metin ve makaleler aracılığı ile ileri düzey dil becerisi galişimi.

İspanyolca ders programı

SPA 101 Temel İspanyolca I (2+2+2) 3

Öğrenciler temel dilbilgisi ve kelime bilgisine alıştırılır; İspanyolca okuma, yazma ve konuşma becerileri verilir. Güncel hayatta en çok kullanılan bazı terimler , basit sorular sorma ve cevap verme öğretilir. Öğrenci kişisel bilgiler içeren (isim-adres-uyruk..) formların doldurulmasını yapabilir.

SPA 102 Temel İspanyolca II (2+2+2) 3

Dilbilgisi ve kelime bilgisinin pekiştirilmesi yapılır; Güncel hayatta kullanılan sözcük bilgisi zenginleştirilir. Öğrencinin basit bir parçayı okuyarak anlatması istenir.Kısa, net ve basit duyurulardaki temel düşünceyi anlayabilir, kısa sohbetler yapabilir.Teşekkür mektubu gibi kısa mektuplar yazabilir.

İspanya

SPA 201 Orta düzey İspanyolca I (2+2+2) 3

Dilin yapısına ve dilbilgisine ayrıntılı bir yaklaşım yapılır.Öğrencinin okunan parça üzerinde yorum yapması ve sorulara cevap vermesi sağlanır.Bu dilde internette basit araştırmalar yapabilir. Basit bir dille aile ve diğer insanlar, yaşam koşulları, eğitim geçmişi hakkında konuşabilir.

SPA 202 Orta düzey İspanyolca II (2+2+2) 3

Konuşma üzerinde fazlaca durulur, öğrencinin öğrendiği dilbilgisini kullanması sağlanır. Okuma yazma becerileri geliştirilir.İspanyolca'nın konuşulduğu ülkelerde seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkması , hazırlık yapmadan konuşmalara katılması sağlanır.

SPA 301 İleri İspanyolca I (2+2+2) 3

İleri düzey yazma ve okuma çalışmaları yapılır; daha önceki kurlarda edinilmiş bilgiler üst düzeye çıkarılır. İspanyol ve Latin Amerika edebiyatı ve kültürüne giriş yapılır.Öğrenci bir öyküyü anlatabilir, bir kitabı veya bir filmin konusunu aktarabilir ve düşüncelerini belirtebilir.Okuduğu metinleri anlar, sorularına cevap verebilir.

SPA 302 İleri İspanyolca II (2+2+2) 3

Karmaşık yazma ve okuma çalışmaları üst seviyeye çıkarılır.Konuşmada akıcılık sağlanır. İleri düzeyde edebiyat örnekleriyle çalışmalar ve yorumlar yapılır.Güncel konularla ilgili makaleleri okur, anlar ve aktarabilir. Deneyimlerini , hayallerini, umutlarını rahatlıkla aktarabilir.

SPA 321 Latin Amerikan ve İspanyol Kültürü I (2+0+2) 3

Yazma ve konuşma İspanyolca'sı edebi metinler ve medya makaleleri ile güçlendirilir. Akıcı konuşma sağlanır. Latin Amerikan ve İspanyol kültürüne edebiyat yoluyla giriş yapılır. Anadili İspanyolca olan insanlarla akıcı bir şekilde iletişim kurabilir. Okuduğu metin hakkında akıcı bir şekilde görüş belirtebilir.

SPA 322 Latin Amerikan ve İspanyol Kültürü II (2+0+2) 3

Yazma ve konuşma İspanyolca'sı, edebi metinler ve medya makaleleri ile en üst düzeye çıkarılır. İspanyol ve Latin Amerikan edebiyat örneklerinin ayrıntılı analizi yaptırılır. Öğrenci görüşünü rahatlıkla belirtebilir ( tez -antitez şeklinde)

SPA 401 19. ve 20. yüzyıl İspanyol ve Latin Amerikan Edebiyatı I

İspanyol ve Latin Amerikan yazarlardan seçilmiş örneklerin okunması ve yorumları sağlanır.
Seçilen metinler üzerinde tartışma oturumları yapılır.

SPA 402 19. ve 20. yüzyıl İspanyol ve Latin Amerikan Edebiyatı II

İleri düzey okuma , kavrama oturumları yapılır. Edebiyat konularında seminerler verilir.

SPA 411 Tercüme I (3+0+0) 3

Güncel sorunlar üzerine seçilmiş İspanyolca dergiler ve gazetelerden alınmış metinlerin tercümesi ve analizleri yaptırılır.

SPA 412 Tercüme II (3+0+0) 3

Karmaşık metinler üzerinde İspanyolca'dan Türkçe'ye ve Türkçe'den İspanyolca'ya tercümeler yapılır.

Ermenica programı

ARM 101 Ermenice'ye Giriş I (3+0+0) 3 (ECTS:5)

Modern Batı Ermenice'sine Giriş: Ermenice alfabe, temel sözlük bilgisi, basit dilbilgisi kuralları. Basit okuma parçaları.

ARM 102 Ermenice'ye Giriş II (3+0+0) 3 (ECTS:5)

Bellibaşlı sözlükler, dilbilgisi ve sözdizimi kuralları. Ermenice metinlerden seçilmiş okuma parçaları.Önkoşul: ARM 101 veya öğretim üyesinin onayı

ARM 105 Ermenice Harflerle Yazılmış (3+0+0) 3 (ECTS:5)

Ermenice harflerle Türkçe yazılmış eserleri okuma becerileri.Seçilmiş metinlerin incelenmesi.

Romence programı

ROM 101 Temel Romence I (2+0+2)3

Başlangıç düzeyinde Romence dilbilgisi ve kelime dağarcığı kazandırma; okuma, yazma ve konuşma becerilerine giriş.

ROM 102 Temel Romence II (2+0+2)3

Romence dilbilgisi ve kelime dağarcığının geliştirilmesi; okuma, yazma ve konuşma becerilerinin irdelenmesi.

Yabancı Diller Yüksekokulu Modern Diller Birimi bünyesinde açılabilecek tüm derslere ve ders tanımlarına, üniversitenin web sayfasındaki lisans kataloğu ve/veya lisansüstü kataloğu linklerinden erişilebilir. Aşağıda belirtilen linkler, üniversite senatosu tarafından kabul edilen yeni derslere ve ders isim, içerik veya kredilerindeki tüm düzeltmelere ilişkin en güncel bilgileri içermektedir. Lütfen bakınız:

http://www.boun.edu.tr/undergraduate/index_tur.html
http://www.boun.edu.tr/graduate/index_tur.html