Yabancı Diller Yüksekokulu Guney EnglishYADYOK

Boğaziçi Üniversitesi - Fen-Edebiyat Fakültesi



Sınav
YADYOK Güney Kampus

Sınav Komisyonu

1982-83 akademik yılında kurulan YADYOK Sınav Komisyonu, Ders Malzemesi Hazırlık Biriminin hazırladığı program çerçevesinde öğrencilerin ilerleme seviyelerini ölçen yıl içi sınavlarının ve üniversitemizin beklenti ve amaçlarına en uygun değerlendirmeyi sağlayacak İngilizce Yeterlilik sınavlarının yazılması ve uygulanması için faaliyet göstermiştir.

Sınav Komisyonu, Hazırlık Birimi öğretim görevlileri arasından isteğe bağlı olarak veya Yüksekokul Müdürünün ataması ile görevlendirilen üyelerden oluşur.

Komisyon, yukarıda bahsi geçen sınavların yazılması, basılması, uygulanması, sınav kağıtlarının bütün öğretim görevlileri tarafından aynı kriterlere dayanarak okunmasının sağlanması, notların hesaplanması, ve sınav istatistiklerinin yapılmasından sorumludur.

Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (BÜYES/BUEPT)