Yabancı Diller YüksekokuluGuneyKuzeySarıtepeEnglishYADYOK

Eğitim Süresi
Programlara Göre Ders Saatleri
yadyok Program Değiştirme
Sınavlar
Sınavlara Giriş Şartları, Parçalı Geçme ve Sınav Sonuçlarının Geçerlilik Süresi
Derslere Devam Şartı
Mazeret ve rapor
Öğretim Elemanının Derse Gelmemesi
Yazı Atölyesi
Yaz Dönemi Eğitimi
ÖTK
İngilizce Yeterlilik Sınavı: BÜYES/BUEPT
İzinli Ayrılma
Danışmanlık ve Destek Birimleri BÜREM ve BÜSÖD
Bilgisayar Destekli Dil Laboratuvarı
ÖBİKAS
YADYOK Öğrenci el Kitabı
2019/2020 Akademik Yılı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Bu kitapçık, Boğaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda (YADYOK) geçireceğiniz bir yıl boyunca size yardımcı olacak önemli bilgiler içermektedir.

Kitapçığı dikkatlice okuduktan sonra daha detaylı bilgi için YADYOK öğretim elemanlarına, YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne ve YADYOK İdaresi'ne başvurabilirsiniz.

2019-2020 akademik yılında YADYOK'ta alacağınız İngilizce Hazırlık eğitimi süresince derslere etkin katılımınız ve ders dışında yapacağınız düzenli çalışmalar, başarınız için çok önemlidir. İngilizce Hazırlık öğreniminizin ilk gününden itibaren derslerinizi dikkatle takip etmenizi, hedefleriniz doğrultusunda öğrenme sürecinizin sorumluluğunu alarak ders dışında da İngilizce dil becerilerinizi geliştirmeye yönelik düzenli ve özerk çalışmalar yapmanızı tavsiye ederiz.

YADYOK'ta geçireceğiniz bir yıl boyunca ve takip eden öğrenim hayatınızda başarılar dileriz.

YADYOK İdaresi

Eğitim Süresi

Hazırlık Okulu'nda eğitim süresi bir yıldır. Öğrenciler, derslerin en az %85'ine devam etmekle yükümlüdürler. Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti olmaksızın devamsızlığı toplam ders saatinin %15'ini aşan öğrenciler, derslere devam etme haklarını kaybederler.

Başarı, Kış, Bahar, Yaz ve Güz dönemlerinde verilen İngilizce Yeterlik Sınavları (BÜYES/BUEPT*) ile belirlenir. Bir yıllık eğitim sonunda İngilizce yeterliğini kanıtlayamamış ve derse devam hakkını kaybetmemiş olan öğrencilerden Program 1 öğrencileri, zorunlu olarak; Program 2 ve Program 3 öğrencileri de belirlenen şartları sağlamaları halinde Hazırlık Yaz Dönemi Eğitimi'ne katılırlar.

* BÜYES-Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı
* BUEPT-Bogazici University English Proficiency Test

Programlara göre ders saatleri

Öğrencilerin, İngilizce öğrenimine hangi programda başlayacakları, YADYOK tarafından verilen bir Düzey Belirleme Sınavı (DBS) ile belirlenir. DBS sonuçlarına göre öğrenciler farklı yoğunluktaki programlara (Program 1, Program 2, Program 3 ve Program 4) yerleştirilirler. Sarıtepe Kampüsü Yurtlarına yerleştirilen öğrencilerin dersleri, yine aynı kampüste yapılır. Programlara göre haftalık ders yükü aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 

Haftalık Ders Yükü

Program 1

1440 dakika

Program 2

1350 dakika

Program 3

1125 dakika

Program 4

900 dakika

Program Değiştirme

Akademik yılın ilk sınavı olan Achievement 1 sınavından sonra Sınav Birimi tarafından belirlenen kriterlere göre belirli sayıda öğrenci farklı bir programa yerleştirilir. Öğrencinin daha başarılı olacağı bir programda eğitimine devam etmesini sağlamak amacıyla yapılan bu değişiklikte belirleyici unsur, öğrencinin ilgili sınavdan aldığı nottur. Sınav Birimi, her Program içerisinde ilgili sınavın ortalamasını göz önünde bulundurarak her bir Program için ayrı ayrı alt programa ve üst programa geçme notları belirler. Sınav notu alt programa geçme değerinin altında kalan öğrenciler bir alt programa yerleştirilirler. Sınav notu üst programa geçme değerinin üstünde olan ve bir üst programa geçebilecek öğrenciler için ise bir sınav daha verilir ve sadece bu sınavda başarı gösteren öğrenciler bir üst programa yerleştirilebilirler. Program değişikliği yapıldıktan sonra öğrenci, eski programına geri dönemez.

Sınavlar

Akademik yılın Güz ve Bahar olarak adlandırılan I. ve II. dönemlerinde, öğrencilere dört adet Achievement ve iki adet Final olmak üzere toplam altı sınav verilir. Bu sayı her dönemde iki adet Achievement ve bir adet Final sınavı demektir. Achievement sınav günlerinde, sınav dışındaki saatlerde dersler devam eder. 

Final sınavı süreleri uzun olduğu için sınav günü ders yapılmaz. Sınav içerikleri, saatleri ve yerleri hakkındaki bilgiler sınav tarihi yaklaştığında öğretim elemanları tarafından öğrencilere bildirilir. Ayrıca sınav tarihleri ile ilgili dönemlik duyurular, sınıf panolarında ilan edilir.

Tüm programların öğrencileri Güz Döneminde 2 Achievement ve 1 Final sınavına girerler. Program 1, Program 2 ve Program 3 için Achievement 1 ve 2 sınavlarının her birinin ağırlığı %23; Final 1 sınavının ağırlığı %34 olarak belirlenmiştir. Portfolyo notunun (PN) ağırlığı ise %20'dir. Program 4 için Achievement 1 ve 2 sınavlarının her birinin ağırlığı %15; Final 1 sınavının ağırlığı %20 olarak belirlenmiştir. Portfolyo notunun (PN) ağırlığı ise %50'dir. Program 2, 3 ve 4 öğrencilerinin bu şekilde hesaplanan not ortalamaları, öğrencilerin Kış Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına girip giremeyeceğini belirler. Program 1 öğrencileri Kış Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler.

Bahar Döneminde Program 1, 2 ve 3 öğrencilerinin Dönem ortalamaları Güz Dönemindeki gibi hesaplanır. Achievement 3 ve 4 sınavlarının her birinin ağırlığı %23; Final 2 sınavının ağırlığı %34 olarak belirlenmiştir. Portfolyo notunun (PN) ağırlığı ise %20'dir. Program 4 öğrencileri Bahar Döneminde Research Paper olarak adlandırılan bir Araştırma Ödevi hazırlarlar. Bu programdaki öğrencilerin Achievement 3 ve 4 sınavlarının her birinin ağırlığı %12, Final 2 sınavının ağırlığı ise %16 olarak belirlenmiştir. Research Paper notu sınav ortalamasına %10 olarak katılır. Portfolyo notunun (PN) ağırlığı %50'dir. Yıl sonu ortalaması iki dönemin ortalamasıdır.

Program 1 öğrencilerinden Yaz Dönemi'nde ders alanların dönem notu, Achievement 5’ten aldıkları notun %60’ı ve Portfolyo notlarının %40’ı gözönüne alınarak hesaplanır. Yıl sonu ortalaması üç dönemin ortalamasıdır.

Öğrenciler sınav kağıtlarını ilgili öğretim elemanının belirlediği ders saatinde görebilirler. Sınav değerlendirmeleri ile ilgili soru ve sorunlar, söz konusu ders saatinde  dersi veren öğretim elemanına iletilmelidir. 

Sınavlara Giriş Şartları, Parçalı Geçme ve Sınav Sonuçlarının Geçerlilik Süresi

BÜYES/BUEPT'e giriş koşulu olarak belirlenmiş not ortalamaları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Sınava girecek öğrencilerin derslere devam hakkını yitirmemiş olması gerekmektedir.

Düzey

BÜYES/BUEPT'e Girebilmek İçin Gerekli Olan En Düşük Not Ortalaması

 

Kış Dönemi
BÜYES/BUEPT

Bahar Dönemi
BÜYES/BUEPT

Yaz Dönemi BÜYES/BUEPT

Program 1

Giremez

70 (I. ve II. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Program 2

85 (I. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Sınır yok

Program 3

80 (I. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Sınır yok

Program 4

60 (I. Dönem not ortalaması)

60 (Yıl sonu not ortalaması)

Sınır yok


Öğrencilerin akademik statülerine göre BÜYES/BUEPT başvuru ve ödeme şartları değişiklik gösterir. Bu yüzden, öğrenciler Hazırlık eğitimi aldıkları ilk ders yılı sonrasındaki yıllarda her BÜYES/BUEPT öncesinde başvuru koşulları hakkında bilgi almak için YADYOK web sayfasını takip etmekle yükümlüdür.

Parçalı Geçme Şartları:

Parçalı Geçme, BÜYES/BUEPT'in başarılı olunan bölüm veya bölümlerinden (dinleme, okuma, yazma) sonraki sınavlarda iki yıl süreyle muaf olma durumudur. Kendilerine verilen bu hak ile Hazırlık öğrencileri, farklı bölümlerden (örnek: okuma; dinleme; yazma; dinleme-okuma; dinleme-yazma; okuma-yazma) farklı zamanlarda geçme olanağına sahiptir.

BÜYES/BUEPT'ten parçalı geçme hakkı, yalnızca YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi’nde iki dönem eğitim alan öğrencilere tanınan ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavından itibaren kullanılabilinen bir haktır.

Hazırlık öğrencileri, ders yılı sonundaki Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı öncesinde gerçekleştirilen Kış ve Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarının bazı bölümlerinden geçmiş olsalar dahi, Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavında tüm bölümlerden sorumludurlar. Ancak Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavından itibaren geçtikleri bölüm veya bölümlerden, Yaz Dönemi ve sonrasındaki sınavlarda iki yıl süreyle muaf olurlar.                   

Sınav Sonucu Geçerlilik Süresi:

Bütünüyle geçilen BÜYES/BUEPT sonucu ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavından itibaren başarılı olunan bölüm veya bölümlerden alınan sınav sonuçları iki yıl geçerlidir. İki yıl sonunda öğrenci, halen sınavı tümüyle geçemediyse sınavın o ana dek geçtiği ve iki yılını doldurmuş ilgili bölümlerinden tekrar sorumludur.

Derslere Devam Şartı

YADYOK Hazırlık öğrencileri, bir ders yılı içindeki toplam ders saatinin en az %85'ine devam etmek zorundadırlar. %15 devamsızlık sınırı, ders yılı başında sınıf panolarında duyurulur. Öğrencilerin devamsızlık sınırı, Program 1 için 3 dönemlik; Program 2, Program 3 ve Program 4 için 2 dönemlik olarak ilan edilir. Öğrenciler, devamsızlık durumlarını Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi (ÖBİKAS/ BUIS) üzerinden takip etmekle yükümlüdür. %15 devamsızlık sınırını aşan tüm öğrenciler, sınırı aştıkları günden itibaren derslere devam hakkını kaybederler.
Derslere devam hakkını yitiren Program 1 öğrencileri, ilgili eğitim yılı içerisindeki Bahar ve Yaz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına giremezler (Program 1 öğrencilerinin ilgili eğitim yılı içerisindeki Kış Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına girme hakkı yoktur) ve Yaz Dönemi Eğitimi'ne devam haklarını da kaybederler. Söz konusu Program 1 öğrencilerinin ilgili eğitim yılı sonundaki Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı hakkı saklıdır.

Derslere devam hakkını yitiren Program 2, Program 3 ve Program 4 öğrencileri ise ilgili eğitim yılı içerisindeki Kış ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına giremezler. Program 2 ve Program 3 öğrencileri, Yaz Dönemi Eğitimi'ne devam haklarını da yitirirler (Program 4 öğrencilerinin Yaz Dönemi eğitim hakkı yoktur). Söz konusu Program 2, Program 3 ve Program 4 öğrencilerinin ilgili eğitim yılı sonundaki Yaz ve Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı hakları saklıdır.

Herhangi bir nedenle derse girmeyen veya ders bitmeden sınıfı terk eden öğrenci yok sayılır. Sınıf öğretim elemanlarının inisiyatif kullanarak öğrencilere izin verme yetkisi yoktur; ancak, dersin düzenini bozan öğrenciyi dersten çıkarabilir ve bu durumda da öğrenci yok yazılır.

Revir
B.Ü. Medikososyal Merkezi (revir)

Mazeret ve rapor B.Ü. Medikososyal Merkezi (revir)


Beş gün ve üzeri
devamsızlıklarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyen öğrencilerin mazeretleri kabul edilir. Bu öğrencilerimizin, raporlarını YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne rapor bitiminden itibaren en geç iki ders günü içinde teslim etmeleri gerekmektedir. Raporun bitim tarihinden sonra vaktinde teslim edilmemesi ve bu zaman zarfında öğrencinin devamsızlık sınırını aşması durumunda sınıf listelerinden ismi silinir. Raporlu olan öğrenciler, mazeret tarihleri süresince derslere ve sınavlara giremezler.

Öğrenciler sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılır veya 5 günden az süreli rapor getirirlerse, derslere katılmadıkları günlerde yoklamada yok yazılırlar. Bu gibi durumlarda, öğrenci kendisine tanınmış olan %15 devamsızlık hakkından kullanmış olur. İstisnai şekilde önem arz eden durumlar için alınmış ancak beş günün altındaolan ve tam teşekküllü bir hastane tarafından düzenlenmiş sağlık raporlarının kabulü ise, YADYOK Yönetim Kurulu kararına bağlıdır. Öğrenci, bu raporu Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü'ne hitaben yazmış olduğu, durumunu açıklayan bir dilekçeile birlikte, Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine sunmak üzere rapor bitim tarihinden itibaren en geç iki ders günü içinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne teslim eder. Kurul'un raporu uygun bulması durumunda, öğrenci raporlu olduğu günlerde katılamadığı dersler için devamsız sayılmaz. Rektörlük adına Üniversite Öğrenci İşleri Dekanlığı (ÖİD) tarafından onaylanan sosyal ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler de katılamadıkları dersler için devamsız sayılmazlar.

Sınav günleri raporlu olan veya ÖİD tarafından onaylanmış kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında izinli olan öğrenciler, dönem sonunda yapılan Telafi Sınavına girebilirler. Sağlık Kurulu Raporu dışında, sınav tarihlerine denk gelen kısa süreli devlet hastanesi, aile hekimliği veya hükümet tabipliği raporları, öğrencilere yalnızca Telafi Sınavına girme hakkı sağlar ancak bu raporların kapsadığı günler devamsızlıktan düşülmez. Bir dönem içinde öğrenci ancak giremediği tek bir sınav için Telafi Sınavına girebilir. Öğrencinin önceki bir sınavında raporlu olması ve ikinci bir sınavına da girememesi durumunda giremediği ikinci sınav notu sıfır olarak hesaplanır.

Öngörülemeyen acil durumlarda girilemeyen bir sınavın Telafi Sınavına girebilmek için öğrencilerin durumlarını açıklayan bir dilekçeyazmaları ve mazeretlerini belgelendirmeleri gerekir. Yönetim Kurulu'nun mazereti uygun görmesi durumunda öğrenci Telafi Sınavına girebilir.

Öğretim Elemanının Derse Gelmemesi


Öğretim elemanı dersin ilk 15 dakikası içinde sınıfa gelmemiş ise öğrenciler durumu İdare'ye haber vermekle yükümlüdürler. Bu gibi durumlarda öğrenciler İdare tarafından bilgilendirilir ya da bir başka öğretim elemanı derse girebilir. Bu öğretim elemanı da yoklama sürecini uygulamakla yükümlüdür. Bu çerçevede yoklama sırasında sınıfta olmayan öğrenciler yok yazılır.

Yazı Atölyesi

Writing Center adı altında faaliyet gösteren Yazı Atölyesi, Hazırlık öğrencilerinin akademik yazma becerilerini geliştirebilmelerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur. Tüm YADYOK binalarında hizmet verilmektedir. Writing Center öğretim elemanlarımız, öğrenciler ile bire bir görüşerek yazma konusundaki eksikliklerini belirler ve gerekli düzeltmelerde bulunurlar. Ayrıca, öğrencilerin akademik yazma becerilerini geliştirebilmeleri için nasıl çalışmaları gerektiği konusunda yönlendirmede bulunurlar.

Writing Center randevu usulü ile işlemektedir. Kampüslerdeki sorumlu koordinatörler, öğrencileri bu konuda yönlendirmektedirler. Öğrencilerimiz, bir sonraki hafta için sunulan gün ve saatlerden kendi programlarına uygun olan birini seçerek randevu alırlar. Diğer öğrencilerin bu imkandan yararlanmalarını engellememek ve öğretim elemanlarımızın program akışını bozmamak için çok önemli bir mazereti olmaksızın öğrencilerin randevuları iptal edilmez. Randevu iptali için en az bir gün önceden ilgili görevliye şahsen haber verilmesi gerekmektedir. Haber vermeden randevusuna gelmeyen öğrencilerimize sonraki iki hafta içinde yeni bir randevu verilmez.

Öğrenciler, inceletmek ve geri bildirim almak üzere Writing Center randevularına ders yükümlülükleri dışında yazdıkları kompozisyonlarını getirebilirler. Sınıf öğretim elemanlarınca haftalık ödev ya da portfolyo kapsamında verilen yazma ödevleri için geri bildirim ancak ilgili sınıf öğretim elemanlarınca verilir.

Yaz Dönem, Eğitimi

Yaz Dönemi Eğitimi, Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavında başarılı olamayan ve derse devam hakkını kaybetmemiş tüm Program 1 öğrencileri için zorunludur. Eğitim süresi 8 haftadır.

Akademik yıl boyunca derse devam hakkını kaybetmemiş ve idare tarafından belirlenen minimum portfolyo notunu “her iki dönemde de” karşılayan tüm Program 2 ve Program 3 öğrencileri, isterlerse 6 haftalık Yaz Dönemi Eğitimi'ne katılabilirler. Yaz Dönemi Eğitimi’ne katılabilmek için Program 2 öğrencilerinin portfolyo notları her iki dönemde de (Güz ve Bahar dönemleri) 20 üzerinden en az 12; Program 3 öğrencilerinin portfolyo notları ise yine her iki dönemde de (Güz ve Bahar dönemleri) 20 üzerinden en az 15 olmalıdır. Yaz Dönemi Eğitimi sene içinde yapılanların bir tekrarı değildir. Bu programla, öğrencilerin kendi seviyelerinde daha da ilerlemeleri hedeflenmektedir. Program 4 öğrencilerinin Yaz Dönemi eğitim hakkı yoktur.

2019-2020 akademik yılı YADYOK Yaz Dönemi Eğitimi tarihleri Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Akademik Takvim'de ilan edilir.

Yaz Dönemi Eğitimi’ne katılım şartlarını karşılamayan öğrencilerin yaz döneminde derslere devam etmesi kesinlikle mümkün değildir. Yaz Dönemi Eğitimi'nde derslere devam zorunluluğu vardır. Yaz Dönemi eğitimine devam eden ve YADYOK İdaresi tarafından belirlenen devamsızlık sınırlarını aşan öğrenciler, derslere devam hakkını kaybederler. Bu durumda olan Program 1 öğrencileri Yaz Dönemi BÜYES/BUEPT'ine giremezler. Diğer Programlardaki öğrencilerin sınav hakları saklıdır. Program 2 ve Program 3 öğrencilerinin Yaz Dönemi Eğitimi'ne kayıt süreci ile ilgili bilgi Bahar Dönemi sonunda YADYOK web sayfasında duyurulacaktır.

ÖTK

Açılımı

ÖTK, Öğrenci Temsilciliği Kurulu demektir. Üniversite içindeki bölüm, yüksekokul vb. birimlerin ÖTK'ları o birimlerin öğrencilerini temsil eder. YADYOK Öğrenci Temsilciliği Kurulu, yüksekokul öğrencilerini ilgilendiren konularda yüksekokul öğrencilerini temsil eder. ÖTK seçimleri ile ilgili seçim takvimi, dersler başladıktan sonra öğrencilere duyrulur. Aday olmak isteyen öğrencilerimiz belirlenen tarihler içerisinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne başvuruda bulunurlar ve seçimlerden önce kampanyalarla kendilerini tanıtırlar.

Oluşumu ve Yapısı

ÖTK, her akademik yıl başında bölüm veya birim öğrencileri arasından çıkan gönüllü adayların İnternet ortamında oylanması sonucu oluşturulur. Hazırlık Birimi'nde her Programın öğrencileri kendi içlerinde bir seçim yaparlar. Her Programdan oylama sonucu en fazla 5 temsilci çıkabilir. Program oylamalarında, ilgili Programı temsil edecek asil üyelerin seçilebilmesi için bu Programa kayıtlı öğrencilerin en az  %30’u oy kullanmalı, her bir adayın oy sayısı ise %10 barajını geçmelidir. Aksi takdirde ilgili Program, öğrenci temsilcisi seçmeme kararı almış kabul edilir. Asil üyelerin ekip halinde çalışmaları beklendiği için sorumluluk almaktan çekinmeyecek ve takım çalışmasında uyumlu olabilecek öğrencilerimizin aday olmaları tavsiye edilir. Öğrencilerimizin sorumluluklarını benimseyememeleri ve/veya takım çalışmalarını yürütememeleri durumunda Kurul, amaçlarını yerine getirmede zorluklar yaşamaktadır.

İşleyişi

ÖTK Başkanı veya Başkan Yardımcısı, YADYOK Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak öğrencileri yönetimde temsil eder. Öğrenciler arasında sportif ve kültürel faaliyetler düzenler. Bunları yaparken, üniversitedeki diğer öğrenci kulüpleri ile eş güdümlü çalışır. ÖTK faaliyetlerini http://otk.boun.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.

İngilizce Yeterlilik Sınavı: BÜYES/BUEPT

YADYOK İngilizce Yeterlik Sınavı (BÜYES/BUEPT) Güz , Kış, Bahar ve Yaz dönemlerinde verilir. Üniversitemiz öğrencilerinin, bölümlerinden ders almaya başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilip bilmediklerini ölçmek amacı ile verilen bu sınav, Dinleme, Okuma, ve Yazma bölümlerinden oluşur. Sınav, yaklaşık 3.5 saat sürer. Tüm bölümlerden sınava giren öğrenciler için Yazma bölümünden önce 30 dakikalık bir ara verilir. Bu ara süresince sınav binasından çıkılamaz. Sınav binası ve salonunda iki ayrı kimlik kontrolü vardır. Saat 10.00'da başlayan sınav için bina kapısındaki kontrolün uzun sürmesi nedeniyle öğrenciler 09.00' dan itibaren içeriye alınmaya başlanır.

Sınava girebilmek için iki adet resmi ve güncel fotoğraflı kimlik (öğrenci kimlik kartı, pasaport, nüfus cüzdanı, ehliyet) gösterilmesi zorunludur. Kimlik kartındaki fotoğraf güncel değil ya da deforme olmuş ise kontrolü yapan öğretim elemanı başka bir resimli kimlik gösterilmesini isteyebilir. İETT veya benzeri pasolar kimlik yerine geçmez. Sınavda, sadece mavi ya da siyah renkli tükenmez kalem kullanılması zorunludur.


BÜYES/BUEPT ile aynı gün TWE (Test of Written English) yani Yazma Sınavı yapılmaktadır. Son iki yıl içerisinde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavlarına girerek genel toplamda istenen notu almış ancak yazma bölümünden başarılı olamamış öğrencilerimizin, ilgili BÜYES/BUEPT'ten önce YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne başvurarak YADYOK tarafından verilen TWE'ye girmek istediklerini belirtmeleri gerekir. TWE'de başarılı oldukları takdirde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavının orijinal sonuç belgesi ile YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne gelerek onay belgesi alabilirler ve bu şekilde İngilizce yeterliklerini kanıtlamış olurlar. Dönem içinde herhangi bir zamanda TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınav sonuç belgesi onaylatılabilir. I. dönem içinde TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavları  ile İngilizce yeterliklerini belgelemiş olan öğrencilerin II. dönem bölüm derslerine başlamaları gerekmektedir.

Hazırlık öğrencileri ders yılı sonunda ancak Bahar Dönemi BÜYES/BUEPT'inden sonra, sınavda geçtikleri bölüm(ler)den iki yıl muafiyet hakkı kazanırlar. 2019 girişli öğrenciler için bu hak 2020 Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavı ile başlar. 2019 Güz ve 2020 Kış Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavları bu değerlendirmeye dahil değildir. Örneğin, 2019 Güz Dönemi sınavında Dinleme bölümünden geçmiş ancak Okuma ve Yazma bölümlerinden kalmış olan 2019 girişli bir öğrenci, 2020 Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına girme hakkı elde ettiği takdirde bu sınavlarda bütün bölümlerden sorumludur. Ancak, 2020 Yaz Dönemi ve sonrasındaki sınavlarda, Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavında geçemediği bölüm/bölümlerden sınava girer. Başarılı olunan sınav veya bölüm/bölümlerin geçerliliği iki yıldır. İki yılın sonunda ilgili bölümlerden tekrar sınava girilmesi gerekmektedir.

Notlandırma

Sınavda en düşük geçme notu C'dir. C notu 60 sayısal nota denktir. Ancak Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez. Not yelpazesi A, B, C, S, F1, F2, F3 ve F4 olarak belirlenmiştir. A, B, C, öğrencinin sınavda başarılı olduğunu; ABS, öğrencinin sınava girmediğini gösterir. Sınavda başarısız olan öğrencilerin bulunduğu listedeki S harfi, İngilizce’de başarılı anlamına gelen Satisfactory kelimesini; F harfi de kalmak anlamına gelen Fail kelimesini temsilen kullanılır. Öğrencinin kaldığını gösteren F notları F1'den F4'e doğru düşmektedir. F1 en yüksek kalma notu iken F4 en düşük kalma notudur. Parçalı olarak geçilen bölümlerin geçerlilik süresi iki yıl olduğu için bu süre zarfında sınavın tamamında başarılı olamayanlar, o zamana kadar muaf oldukları süresi dolan bölümlerden, tekrar sınava girmek zorundadırlar.

BÜYES/BUEPT SINAVI: İÇERİK, DEĞERLENDİRME SÜRECİ & NOTLANDIRMA

SINAV İÇERİĞİ

BÜYES/BUEPT üç bölümden oluşur: Duyduğunu Anlama (Dinleme), Okuduğunu Anlama (Okuma) ve Yazılı İfade (Yazma).

Duyduğunu Anlama bölümü, Seçici Dinleme (Selective Listening) ve Ayrıntılı Dinleme (Careful Listening) olarak iki kısımdan oluşur. Dinleme metinleri bir öğretim elemanı tarafından bir kez okunur. Seçici Dinleme kısmında, öğrenciler metin okunmadan önce soruları 3 dakika inceler ve sorulara metnin okunması esnasında cevap verirler. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere cevaplarını kontrol etmeleri için 3 dakika süre verilir. Ayrıntılı Dinleme kısmında ise öğrenciler soruları görmeden önce metin okunurken not alırlar. Öğrencilere metindeki ana fikirleri, düşünceler arası geçişleri, ifadeler arası anlam ilişkilerini (sebep-sonuç, zıtlık, çelişki, vb.), örneklendirmeleri ve tanımları not almaları tavsiye edilir. Metnin okunması sona erdiğinde öğrencilere notlarından yararlanarak soruları cevaplamaları için 15 dakikalık süre tanınır.


Okuduğunu Anlama bölümü, Arayarak Okuma (Search Reading) ve Ayrıntılı Okuma (Careful Reading) olarak iki kısımdan oluşur. Arayarak Okuma kısmında, öğrenciler önce soruyu okurlar. Ardından, soruda geçen anahtar kelime/kelimelerden yola çıkarak metinde konunun geçtiği ilgili paragrafı bulurlar. Soruyu cevaplayabilmek için o paragrafı dikkatlice okumaları gerekir. Arayarak Okuma bölümü, 8-10 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 30-35 dakikadır. Sorular metindeki bilgi sırasına göredir. Cevap verirken dikkat edilmesi gereken husus, soru neyi soruyorsa sadece onu yazmak, gereksiz bilgi eklememektir. Verilen cevapların, dilbilgisi yapısı ve anlam bütünlüğü açılarından soruyla uyumlu olmaları gerekmektedir. İkinci kısım olan Ayrıntılı Okuma'da, öğrencilerin metni ayrıntılara dikkat ederek okuyup anlaması ve sorulan bilgiyi ilgili paragrafta bulduktan sonra hem paragrafın kendisi hem de öncesi ve sonrasındaki paragrafların anlam bütünlüğü içinde değerlendirmesi yoluyla soruları cevaplandırmaları beklenmektedir. Ayrıntılı Okuma bölümü 9-11 sorudan oluşur ve bu kısım için toplam süre 40-50 dakikadır. Soru tipleri Arayarak Okuma bölümündeki soru tiplerinden farklıdır. Bu sorular, metindeki ana fikirleri ve önemli detayları anlama, yorumlama, paragrafta tartışılan düşüncelerarası ilişki kurabilme ve bu düşünceler öncesi ve sonrasındaki paragraflar, hatta metnin bütünü ile ilişkilendirebilme becerilerini ölçer. Soru tipleri kısa cevap, çoktan seçmeli ve eşleştirme şeklinde olabilir.

Yazılı İfade bölümünde öğrencilerden iki farklı konu üzerine iki kompozisyon (her biri yaklaşık bir A4 sayfası uzunluğunda) yazmaları beklenir. Kompozisyon konularında, öğrencinin tartışabileceği yardımcı fikirlere yer verilir. Öğrenciler verilen yardımcı fikirler yerine kendi buldukları yardımcı fikirleri kullanarak da kompozisyonlarını yazabilirler. Her bir kompozisyon için ayrılan süre 40 dakika olup her iki konu öğrencilere yazma sınavı başında verilir. Öğrenciler, 80 dakikalık süre içinde diledikleri yazma konusundan başlayabilirler. Değerlendirme aşamasında dilbilgisi ve anlam bakımından yetkin bir akademik İngilizce, ve düşüncelerin uyumlu bir biçimde ifadesi esas alınır. Düşüncelerarası geçişlerin sağlanması ve sunulan düşüncelerin açıklama, tanımlama, tasvir ve örneklendirme yoluyla detaylandırılması da akademik düzeydeki başarılı bir kompozisyonun vazgeçilmez unsurlarındandır.

SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ

BÜYES/BUEPT'in tüm bölümlerinin değerlendirilmesi YADYOK İngilizce Hazırlık Birimi bünyesindeki öğretim elemanları tarafından okulda yapılır.   

Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde sınav kağıdını ilk değerlendiren öğretim elemanı notları bir sınav değerlendirme çizelgesine işler. İkinci öğretim elemanı, ilk öğretim elemanının verdiği notları görmeden sınav kağıdını notlandırır ve ayrı bir sınav değerlendirme çizelgesi doldurur. Üçüncü öğretim elemanı, her iki sınav değerlendirme çizelgesini karşılaştırarak nihai notu verir.
 
Yazılı İfade bölümünde her öğrencinin birinci kompozisyonu iki ayrı öğretim elemanı tarafından okunur ve notları ayrı sınav değerlendirme çizelgelerine işlenir. İkinci kompozisyon da aynı şekilde değerlendirilir. Diğer bir deyişle bir öğrencinin sınav kağıdı:
Seçici Dinleme   3 öğretim elemanı
Ayrıntılı Dinleme 3 öğretim elemanı
Arayarak Okuma    3 öğretim elemanı
Ayrıntılı Okuma 3 öğretim elemanı
Yazılı İfade   4 öğretim elemanı

olmak üzere toplam 16 öğretim elemanı tarafından değerlendirilir.

Tarafsız bir değerlendirme için sınav kağıtlarının üzerine sadece öğrencinin ‘sınav numarası' ile ‘isim ve soyadının baş harfleri' yazılmaktadır. Aynı amaçla, sınav okuma işlemi sırasında hiçbir öğretim elemanı diğerinin sınav değerlendirme çizelgesini göremez.
 • Her  Bölüm için Geçme-Kalma Sınırında Olan Öğrencilerin Kağıtlarının Yeniden Değerlendirilmesi: Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, geçme-kalma sınırında olan öğrencilerin kağıtları tekrar okunur ve sınav değerlendirme çizelgesindeki notları kontrol edilerek herhangi bir değerlendirme hatası ya da teknik hata varsa düzeltilir. Böylece, söz konusu durumdaki öğrencilerin sınav kağıtları
Seçici Dinleme   1 öğretim elemanı
Ayrıntılı Dinleme 1 öğretim elemanı
Arayarak Okuma    1 öğretim elemanı
Ayrıntılı Okuma 1 öğretim elemanı
Yazılı İfade   2 öğretim elemanı

olmak üzere toplam 6 öğretim elemanı tarafından tekrar değerlendirilir. Özetle, sınava girip geçme-kalma sınırında kalan bir öğrencinin sınav kağıdı 22 öğretim elemanı tarafından değerlendirilmiş olur.

NOTLANDIRMA

 • Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama Bölümlerinin Notlandırılması: Her soru 2 puan değerindedir. Bazı sorularda birden fazla boşluk bulunabilir. Öğrencinin 2 tam puan alabilmesi için bu tür sorulardaki tüm boşlukları doğru olarak cevaplaması gerekir. Bu sorulardaki boşluk sayısını test edilmek istenilen bilginin nitelik ve niceliği belirler.
 • BÜYES/BUEPT'te Kalan Öğrencilere Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama Bölümlerinden Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler Duyduğunu Anlama ya da Okuduğunu Anlama bölümü toplam puanlarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar.  Satisfactory kelimesinin baş harfi olan  S harf notu öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden geçer not aldığını, yine Fail  kelimesinin baş harfini temsil eden F1, F2, F3, ve F4  harf notları ise öğrencinin ilgili bölüm/bölümlerden kaldığını gösterir.

  S : Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %100-60 
  F1: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %59-55
  F2: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %54-45
  F3: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %44-30
  F4: Duyduğunu Anlama/Okuduğunu Anlama Bölümü Toplam Puanı = %29-1

 • Yazılı İfade Bölümünün Notlandırılması: Her öğrencinin Yazılı İfade bölümü kağıtları toplam 4 öğretim elemanı (her kompozisyon için iki öğretim elemanı olacak şekilde) tarafından değerlendirilir. Değerlendirme bittiğinde her öğrencinin toplam 4 tane yazılı ifade notu olur. Öğretim elemanları, kompozisyonları değerlendirirken aşağıda gösterilen harf notlarını (MA, A, D, vs.) kullanırlar. Daha sonra bu harf notlarının sayısal karşılıkları (75, 60, 55,... ) alınarak dört notun aritmetik ortalaması hesaplanır.

  BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Notlandırma Cetveli (harf notları ve 100 üzerinden sayısal karşılıkları) aşağıdaki gibidir.

  EXCELLENT: 

  100

  VG

  VERY GOOD ACADEMIC ENGLISH:

  85

  MA

  CLEARLY MORE THAN ADEQUATE:  

  75

  A

  ADEQUATE FOR UNIVERSITY STUDY:

  60

  D

  DOUBTS ABOUT ADEQUACY:   

  55

  NA

  NOT ADEQUATE: 

  50

  FBA

  FAR BELOW ADEQUACY:  

  30

  INS

  INSUFFICIENT:   

  20

  WN

  WROTE NOTHING

  1

  ABS

  ABSENT  

  0


 • Öğretim elemanları, notlandırmaları yaparken birbirlerinin notlarını görmezler. Notlandırmalar bittikten sonra her öğrencinin birinci ve ikinci kompozisyonu için farklı öğretim elemanlarının verdiği notlar Sınav Birimi tarafından karşılaştırılır. Eğer bir öğrenci aynı kompozisyon için iki öğretim elemanından tutarsız notlar aldı ise kompozisyonu değerlendirmiş olan iki öğretim elemanı bir araya gelerek ortak bir karar verirler. Örneğin, aynı kompozisyona bir A (60) bir NA (50) notu verildiyse bu, tutarsız notlandırma sayılır. İki öğretim elemanının aynı kompozisyona verdiği notlar arasında yukarıdaki not yelpazesine göre sadece 1 not aralığı fark olabilir.  (E-VG, VG-MA, MA-A, A-D, vb.)
 • BÜYES/BUEPT Yazılı İfade Bölümü Geçme Barajı: BÜYES/BUEPT'in Yazılı İfade Bölümünü geçebilmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümü not ortalaması en az 56 olmak zorundadır. Başka bir deyişle, öğrencinin aldığı 4 nottan en azından birinin en az A (60) olması gerekmektedir. Aşağıda Yazılı İfade Bölümünden geçmek için gerekli olan en az 56 not ortalamasının hangi şekillerde olabileceğinin örnekleri gösterilmiştir

Kompozisyon I

Kompozisyon II

1. not

2. not

1. not

2. not

60

55

55

55

225/4=56
GEÇER


Kompozisyon I

Kompozisyon II

1. not

2. not

1. not

2. not

60

60

55

50

225/4=56
GEÇER

 • BÜYES /BUEPT'te Kalan Öğrencilere Yazılı İfade Bölümünde Verilen Harf Notlarının Yüzdelik Değerleri: Öğrenciler, Yazılı İfade bölümü not ortalamalarının yüzdelik başarı oranına göre aşağıdaki harf notlarını alırlar.  S, öğrencinin yazılı ifade bölümünden geçtiğini;  F1, F2, F3, F4 ise kaldığını gösterir.

  S: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %100-56
  F1: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %55
  F2: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %54-50 
  F3: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %49-40
  F4: Yazılı İfade Bölümü Not Ortalaması = %39-1
 • Sınavın Tümünü Geçen Öğrencilerin Toplam Puanının (Sınav Notu) Hesaplanması: BÜYES/BUEPT not ağırlıkları, Duyduğunu Anlama (L) %30, Okuduğunu Anlama (R) %40, Yazılı İfade (W) %30 olmak üzere 3 bölüm notlarının toplamından oluşur ve aşağıdaki formül uygulanarak hesaplanır: yadyok

  Bu hesaplama sonucunda çıkan toplam puanlar aşağıda belirtilen aralıklara göre 'A, B, C' harf notları olarak ilan edilir. Üniversitemizde harf sistemi kullanıldığı için notların sayısal karşılıkları ilan edilmez.

  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 100-85 = A
  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 84-70 = B
  BÜYES/BUEPT Toplam Puanı 69-60 =  C

  Sınavı geçmek için öğrencinin Yazılı İfade bölümünden en az (56) ortalama alması,  ve Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinin toplamından da %60 başarı sınırına ulaşması gerekir. Bu şartları sağlayan öğrencilerin genel ortalamaları 60'a denk gelir ve sınavı geçerler. Yukarıdaki formül kullanılarak BÜYES/BUEPT genel not ağırlıklarının hesaplanması sadece sınavın tümünü tek seferde geçen öğrenciler için geçerlidir. Sınavı parçalı geçme hakkından yararlanan öğrencilerin, Duyduğunu Anlama ve Okuduğunu Anlama bölümlerinde ayrı ayrı %60 başarı sınırına ulaşmalara gerekir. Bu öğrencilerin (diğer öğrenciler gibi) Yazılı İfade bölümünden en az 56 ortalama alması gerekmektedir. 

Sınav Sonucuna İtiraz Hakkı

Öğrenciler sınav sonuçlarının açıklandığı gün içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtiraz hakkının amacı, sınav sonucunda teknik bir hata olduğunu düşünen öğrencinin girişimi ile mevcut olması halinde söz konusu hatanın düzeltilmesini sağlamaktır. İtiraz değerlendirmeleri sırasında kağıtlar farklı kriterlere göre değerlendirilmez . Bu yüzden sınav sonucunda gerçekten bir hata olduğunu düşünen kişilerin itiraz etmesi beklenmektedir.

İtiraz edecek olan öğrencilerin online itiraz formunueksiksiz ve doğru olarak doldurmaları son derece önemlidir. İtiraz edilen sınav kağıtları, öğretim elemanları tarafından itiraz başvurularının bitiminden sonraki gün incelenir ve sonuçlar değerlendirmenin yapıldığı günün sonunda YADYOK web sayfasında ilan edilir.

2019-2020 Akademik yılı BUEPT/BÜYES tarihleri Boğaziçi Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Akademik Takvim'de ilan edilir.

İngilizce Yeterlilik Sınavı (BUEPT) Örneği

BÜYES/BUEPT'e Eşdeğer Olan Sınavlar

Boğaziçi Üniversitesi Senatosu TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınavlarını BÜYES/BUEPT'e eşdeğer sınavlar olarak onaylamıştır. TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sonuçları, YADYOK tarafından onaylanmadıkça geçerli sayılmaz. Sadece son iki yıl içinde alınmış sınavlar onaylanmaktadır. Kurumsal TOEFL® (ITP) sonuçları kabul edilmemektedir. Öğrenciler, TOEFL® IBT ve IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sınav sonuçları ilan edildiğinde YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi'ne gelerek onay belgesi alırlar. TOEFL® IBT ve IELTS Academic’in (Paper-based/ Computer-delivered) genel toplamında yeterli notu alan ancak yazma bölümünde şart koşulan asgari puanı alamayan öğrenciler, BÜYES/BUEPT ile aynı gün yapılan TWE'ye girebilir ve başarılı olmaları durumunda TOEFL® IBT veya IELTS Academic (Paper-based/ Computer-delivered) sonucu ile birlikte İngilizce yeterlik onayı alabilirler.

9 Ocak 2013 İtibarı ile Şart Koşulan TOEFL® (IBT) ve IELTS (Academic) Başarı Kriterleri

Bu değerlendirmelerde değişiklik yapılabilir. Değişiklik yapılması durumunda, yeni puan değerleri öğrencilere ilan edilir ve ilan tarihinden itibaren bu değerler geçerli kabul edilir.

TOEFL® IBT 79, Writing 22
TOEFL® IBT 79, TWE Pass
IELTS Academic
(Paper-based/ Computer-delivered) 6.5, Writing 6.5
IELTS Academic
(Paper-based/ Computer-delivered) 6.5, TWE Pass

İzinli Ayrılma

Hazırlık Okulu’na kayıtlı olan öğrenciler, 2019-2020 akademik yılı için en geç  6 Mayıs 2020 tarihine kadar dönem izni almak için YADYOK Yönetim Kurulu'na mazeretlerini açıklayan bir dilekçe ile başvurabilirler. İznin kabulü, süresi ve öğretim süresine sayılıp sayılmayacağı (öğrencinin bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkının saklı olup olmayacağı) YADYOK Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmektedir.

Süreye sayılmadan izinli olan (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı saklı olan) öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Yaz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler ve Hazırlık eğitimi alma haklarının saklı olduğu akademik yılı başında düzenlenecek olan Düzey Belirleme sınavına girmekle yükümlüdürler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavları ile takip eden Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler.

Süreye sayılarak izinli olan (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı bulunmayan) Program 1 öğrencileri, izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavları ile takip eden Yaz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler.

Süreye sayılarak izinli olan (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı bulunmayan) Program 2, Program 3 ve Program 4 öğrencileri, izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Yaz Dönemi ve Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına girebilirler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi ve Bahar Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına giremezler.

Akademik yılın başında düzenlenen Düzey Belirleme Sınavına girmeden süreye sayılarak (bir sonraki akademik yılda Hazırlık eğitimi alma hakkı olmadan) izin alan öğrenciler, Program 1 öğrencisi kabul edilirler ve izinli oldukları dönem ya da yıl sonundaki Güz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler. Söz konusu öğrenciler, izinli oldukları dönem ya da yıl içindeki Kış Dönemi, Bahar Dönemi ve Yaz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınavlarına giremezler.

Danışmanlık ve Destek Birimleri BÜREM ve BÜSÖD

Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Rehberlik Merkezi (BÜREM), Güney Kampüste yer alan öğrenci destek Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Rehberlik Merkezi (BÜREM), Güney Kampüste yer alan öğrenci destek birimlerimizdendir. Akademik, sosyal ve bireysel düzeydeki ilişkilerde yaşadığınız zorlukları paylaşmak ve çözüm odaklı bir plan dahilinde ilerlemek, bazı soruları irdelemek ya da psikolojik destek almak için BÜREM'e başvurabilirsiniz. Sorunlarınızı birikmeden ve büyümeden ele almanız yeni akademik ve sosyal ortamınıza uyumunuzu kolaylaştıracaktır. BÜREM'e başvuru ve yapılan çalışmalar gizlilik ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir.  Ayrıca Sarıtepe Kampüsü'nde BÜREM koordinasyonluğunda benzer çalışmalar yapan Sarıtepe Öğrenci Destek Birimi (BÜSÖD) bulunmaktadır.

Bilgisayar Destekli Dil Laboratuvarı

Öğrencilerimiz, Kuzey Kampüs ve Sarıtepe Kampüsü YADYOK Binalarında bulunan laboratuvarlarda, sınıflarda yapılan eğitime ek olarak Multimedya olanaklarından yararlanabilirler.

ÖBIKAS

ÖBİKAS/ BUIS, Öğrenci Bilgi ve Kayıt Sistemi adı verilen sistemin kısaltmasıdır. Üniversite Kayıt İşleri Ofisi'ne bağlı olan bu sistem aracılığıyla öğrencilere, akademik konularla ilgili e-postalar gönderilebilmektedir. Aynı şekilde YADYOK İdaresi de, ders programları ve sınav tarihlerindeki değişiklikler gibi konularda öğrencileri bu yolla bilgilendirmektedir. Bu e-postaları alabilmeniz için Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'nün size verdiği “boun” uzantılı e-posta adresini kullanmanız öncelikli olarak tavsiye edilir. Yoğun olarak kullandığınız başka bir e-posta adresinizi kullanmak isterseniz, bu adresin ÖBİKAS’ta/ BUIS'te mutlaka tanımlanmış olduğundan emin olmalısınız. Aksi halde, Üniversite ve YADYOK İdaresi tarafından gönderilen ve almakla yükümlü olduğunuz önemli bilgilendirme yazıları size ulaşmayacaktır. Ayrıca, ders ve BÜYES/BUEPT sınavlarına ilişkin duyurular, YADYOK web sayfası (www.yadyok.boun.edu.tr) kanalıyla yapılmaktadır.

Akademik ve idari konularındaki sorularınız için YADYOK iletişim bilgileri:

Boğaziçi Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Kuzey Kampüs - Etiler, İstanbul

Sekreter

0212 359-4500/4501

Öğrenci İşleri Ofisi

0212 359-4503

Faks

0212 2631571

Boğaziçi Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu
Sarıtepe Kampüsü - Sarıyer, İstanbul

Sekreter

0212 359 7920

Faks

0212 2030284

www. yadyok . boun .edu.tr
hazirlikboun.edu.tr