Yabancı Diller YüksekokuluGuneyKuzeySarıtepeEnglishYADYOK


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (YADYOK)

İNGİLİZCE YETERLİK SINAVI - BUEPT (BÜYES) ve TWE (Yazma Sınavı)
SINAV TARİHİ: 1 Hazıran 2016

SINAV SAATLERİ:

BUEPT/BÜYES Saati:             10:00 – 14:30  (En geç 09:00’da sınav yerinde olacak şekilde)
TWE (Yazma Sınavı) Saati:    13:00 – 14:30  (En geç 12:00’da sınav yerinde olacak şekilde)
Geç kalanlar sınava alınmayacaktır.

SINAV BAŞVURU SÜRECİ

Sınav başvuru sü reci, ba şvuru formunun doldurulması ve gerekli ücretlerin ödenmesi şeklinde iki adı mdan oluşmaktadır. Sınava girebilmek için adayların gereken her iki adımı da tamamlamış olmaları zorunludur. Sınava girebilecek durumda olan adayların izlemesi gereken adımlar aşağıda açıklanmaktadır.

Lütfen bu sayfada verilen bütün bilgileri okuyunuz.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SAATLERİ:

9 Mayıs 2016 (saat 10.00'dan itibaren)- 27 Mayıs 2016 (saat 17.00'a kadar)

27 Mayıs 2016 saat 17:00'dan sonra başvuru KABUL EDİLMEZ.

Sınav salon bilgileri, 31 Mayıs 2016 Salı saat 17.00 ' dan sonra; sınav sonuçları, 10 Haziran 2016 Cuma günü Kuzey Kampus Yeni YADYOK Binası girişinde bulunan ilan panosunda ve YADYOK web sayfasında (www.yadyok.boun.edu.tr) ilan edilecektir.

1. ADIM: BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ

•  Sınava girmeye hak kazanan 2015 girişli Hazırlık sınıfı öğrencilerinin sınav başvurusu yapmalarına ya da ödeme yapmalarına gerek YOKTUR .

•  KAYITLI Durumda olan Hazırlık İzinli Öğrenciler: Sınav başvurusu yapmaları GEREKLİDİR , ödeme yapmalarına gerek YOKTUR .

•  KAYITSIZ Durumda olan Hazırlık Beklemeli Öğrenciler: Sınav başvurusu yapmaları ve ödeme yapmaları GEREKLİDİR .

Sınav başvurusu yapması gereken Hazırlık öğrencilerimizin, http://registration.boun.edu.tr adresinden Ö BİKAS kullanıcı adı ve şifresi ile STUDENTS menüsü altından Student Information alanına giriş yapmaları ve menüde bulunan Proficiency Exam Application Form seçeneğini kullanmaları gereklidir.

Solak öğrencilerimizin , ana menüde bulunan ID Info kısmına girerek, Left Handed seçeneğini işaretlemeleri gereklidir.

TOEFL® IBT/PBT veya IELTS (Akademik) sınavlarına girerek genel toplamda minimum geçer notu almış (TOEFL® PBT 550; TOEFL® IBT 79; IELTS Akademik 6.5) ancak yazma bölümünde minimum geçer notu (TOEFL® PBT Writing/Yazma bölümü: min. 4.5; TOEFL® IBT Writing/Yazma bölümü: min. 22, IELTS Akademik Writing/Yazma bölümü: min. 6.5) alamamış öğrencilerimiz, BUEPT/BÜYES sınavı ile aynı tarihte saat 13:00 ' da verilecek olan Yazma Sınavı'na (TWE) girebilirler.

Öğrencilerimizin Yazma Sınavı'na (TWE) girebilmeleri için, sınav başvuru tarih aralığında, TOEFL® IBT/PBT veya IELTS (Akademik) sınavında genel toplamda geç er not ald ıklarını gösteren sonuç belgelerini en geç 27 Mayıs 2016 saat 17:00 ' a kadar YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi ' ne (Tel: 0212-359-4503) başvurarak onaylatmaları ve böylece Yazma Sınavı'nı (TWE) alacakları bilgisinin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir.

LİSANSÜSTÜ/YATAY GEÇİŞ/ Ö YP ADAYLARI/ARA VERMİŞ/AFLI ÖĞ RENCİLER VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ OLMAYIP SINAVA GİRMEK İSTEYENLER

Bu adayların sınav başvurusu yapmaları ve sınav ücretini yatırmaları GEREKLİDİR . Adaylar sınav başvurusunu http://registration.boun.edu.tr/BUIS/BUISAPPS/ExtProfApplication.aspx adresinden yapacaklardır. Sistemde daha önceden kayıtlı olmayan adayların, öncelikle yeni kullanıcı oluşturmaları gerekmektedir.

Adayların sınav başvuru formunda sınav tipi olarak BUEPT seçeneğini seçmeleri gereklidir. Ancak , TOEFL® IBT/PBT veya IELTS (Akademik) sınavlarına girerek genel toplamda minimum geçer notu almış (TOEFL® PBT 550; TOEFL® IBT 79; IELTS Akademik 6.5) ancak yazma bölümünde minimum geçer notu (TOEFL® PBT Writing/Yazma bölümü: min. 4.5; TOEFL® IBT Writing/Yazma bölümü: min. 22, IELTS Akademik Writing/Yazma bölümü: min. 6.5) alamamış olan adaylar, sınav tipi olarak TWE seçeneğini seçerek sadece yazma sınavına girebilirler.

TWE sınavında başarılı olan adayların, İngilizce Yeterlilik muafiyeti için TOEFL® IBT/PBT veya IELTS (Akademik) sonuç belgelerini YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi ' ne (Tel: 0212-359-4503) başvurarak onaylatmaları gerekmektedir. TOEFL® IBT/PBT veya IELTS (Akademik) sonuç belgesini onaylatan adaylar haricinde sınav tipi olarak TWE seçenlerin sınav sonuçları kabul edilmeyecektir.

  2. ADIM: SINAV ÜCRETİNİN ÖDENMESİ

Sınav formu doldurulduktan SONRA, ü cret ödemesi gereken adaylar sınav ücretini iki şekilde ödeyebilir:

•  Garanti Bankası ATM veya ofislerinden “Ödemeler -> Üniversite/ÖSYM -> Boğaziçi Üniversitesi -> BÜYES Sınav Ücreti” seçenekleri ile.

•  Garanti Bankası Internet Şubesinden “Ödemeler -> Kurum -> Üniversite/ÖSYM -> Üniversite -> Boğaziçi Üniversitesi -> BÜYES Sınav Ücreti” seçenekleri ile.

Ö NEMLİ NOT: BANKALARDAKİ HAVALE VEYA EFT SEÇENEKLERİ KULLANILMAMALIDIR.

Boğ azi çi Üniversitesi hazırlık öğrencileri ödemelerini Öğrenci Numarası kullanarak yapmaları gereklidir. Diğer adayların ise başvuru formunda belirttikleri T.C. Kimlik Numarasını ya da Yabancı Uyruklu Adaylar için ise Pasaport Numaralarını kullanarak ödeme yapmaları gereklidir.

SINAV ÜCRETİ:

KAYITSIZ HAZIRLIK BEKLEMELİ ÖĞRENCİLERİN SINAV ÜCRETLERİ:

BUEPT: 130 TL;
TWE (Yazma): 50 TL;
Reading (Okuma): 40 TL;
Listening (Dinleme): 40 TL

DİĞER ADAYLARIN SINAV ÜCRETİ:

BUEPT: 200 TL
Yazma (TWE): 70 TL (Sadece Yazma Sınavı'na girecek adaylar için)

GENEL UYARILAR:

•  Sınav başvurusu ya da ödemesi gerçekleşmeyen adaylar sınava giremez.

•  Sınav ödemesi, online sınav başvurusu tamamlanmadan yapılamaz.

•  Sınav için yanınızda 2 adet resimli kimlik (öğrenci kimlik kartı, ehliyet, pasaport) ve siyah veya mavi renkte tükenmez kalem bulundurmanız gerekmektedir.

•  Fotoğrafınız güncel değil ise sizden bir adet kimlik kartı daha göstermeniz istenebilir.

•  Sınav yapıldıktan sonra para iadesi yapılmaz.

•  TOEFL® IBT/PBT veya IELTS (Akademik) sonuç belgesini YADYOK Öğrenci İşleri Ofisi ' ne (Tel: 0212-359-4503) başvurarak onaylatanlar haricinde sınav tipi olarak TWE seçen adayların sınav sonuçları kabul edilmeyecektir.

YADYOK proficiency example

İngilizce Yeterlilik Sınavı: BÜYES/BUEPT
http://yadyok.boun.edu.tr/birim/ogrenci-el-kitabi.htm#12