Yabancı Diller YüksekokuluGuneyKuzeySarıtepeEnglishYADYOK


BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (YADYOK)

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI - BUEPT (BÜYES) ve TWE (Yazma Sınavı)
SINAV TARİHİ: 2 Eylül 2015

   İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçları


BÜYES/BUEPT ve TWE sınav sonuçları aşağıdaki gibi ilan edilir:

Sayfa 1: PASS
Sayfa 2: FAIL
Sayfa 3: WRITING
Sayfa 4: ABSENT

Sınav sonuç listelerinde, ‘PASS’ sayfası sınavda başarılı olanları, ‘FAIL’ sayfası ise başarısız olanları listelemektedir.  FAIL ve WRITING sayfalarında ‘S’, SATISFACTORY yani ‘geçer not’ anlamındadır.  Sınava girmeyenler ‘ABSENT’ kelimesini temsil eden ABS ile belirtilir.  Sınavda başarısız olanların notu ise ‘FAIL’ kelimesini temsil eden ‘F’ ile listelenir.  Kalma notu, F1’den F4’e doğru derecelendirilmektedir.  F1 en yüksek kalma notu, F4 ise en düşük kalma notudur.

Sınavın Dinleme ve Okuma bölümlerinde daha önce başarılı olmuş ve bu nedenle sadece TWE sınavına giren YADYOK Hazırlık İzinli/Beklemeli öğrencilerin isimleri PASS ve FAIL listelerinde ilan edilmektedir. 

TOEFL IBT ya da IELTS sınavından daha önce toplamda geçer not aldığı için sadece TWE sınavına girenlerin sonuçları ‘WRITING’ listesinde ilan edilmektedir.

Sınav sonuçlarında, teknik ya da maddi bir hatadan dolayı yanlışlık olduğunu düşünen öğrencilerimiz itiraz haklarını kullanabilirler. İtiraz sürecinde, yeniden değerlendirmeye alınan kağıtlar için farklı değerlendirme kriterleri kullanılmamaktadır. Sözkonusu kağıtlar, aynı değerlendirme sürecinden tekrar geçirilmektedir.

2 Eylül 2015 tarihinde yapılan BÜYES/BUEPT ve TWE sınavları sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimizin, 10 Eylül 2015 Perşembe ve 11 Eylül 2015 Cuma günlerinde Kuzey YADYOK Yeni Bina 6. katta bulunan sekreterlikten aldıkları itiraz formunu doldurarak YADYOK İdaresi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.  İtiraz dilekçeleri 11 Eylül 2015 Cuma günü en geç saat 16:00’a kadar YADYOK İdaresi’ne teslim edilmelidir.

İtiraz sonucunda notunda değişiklik olan öğrencilerimize telefon ya da email ile haber verilmemektedir.  Bu öğrencilerimizin isimleri, 15 Eylül 2015 Salı günü Kuzey YADYOK Yeni Bina girişindeki ilan panosu ve YADYOK web sayfası ‘Duyurular’ kısmında ilan edilecektir. 

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuçları

YADYOK proficiency example

İngilizce Yeterlilik Sınavı: BÜYES/BUEPT
http://yadyok.boun.edu.tr/birim/ogrenci-el-kitabi.htm#12