BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU (YADYOK)

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (BUEPT/BÜYES* - TWE (Yazma Sınavı)
Not: BUEPT sınavı bazı yerlerde Türkçe adı olan BÜYES olarak geçmektedir.
14 AĞUSTOS 2014, PERŞEMBE

yadyok 14/08/14 İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçları yadyok

"ID: BU öğrencileri için öğrenci numarası, diğerleri için TC kimlik numarasının son 4 hanesidir."

BÜYES/BUEPT ve TWE Sınav Sonuçları aşağıdaki gibi ilan edilir:

Sayfa 1: PASS
Sayfa 2: FAIL
Sayfa 3: WRITING
Sayfa 4: ABSENT

Sınav sonuç listelerinde, ‘PASS’ sayfası sınavda başarılı olanları, ‘FAIL’ sayfası ise başarısız olanları listelemektedir.  FAIL ve WRITING sayfalarında ‘S’, SATISFACTORY yani ‘geçer not’ anlamındadır.  Sınava girmeyenler ‘ABSENT’ kelimesini temsil eden ABS ile belirtilir.  Sınavda başarısız olanların notu ise ‘FAIL’ kelimesini temsil eden ‘F’ ile listelenir.  Kalma notu, F1’den F4’e doğru derecelendirilmektedir.  F1 en yüksek kalma notu, F4 ise en düşük kalma notudur.

Sadece TWE sınavına giren YADYOK Hazırlık Birimi öğrencilerinin isimleri PASS ve FAIL listelerinde ilan edilmektedir.  TOEFL IBT ya da IELTS sınavından, toplamda geçer not alarak YADYOK’un TWE sınavına girenlerin sonuçları ise ‘WRITING’ listesinde ilan edilmektedir.

Sınav sonuçlarında, teknik ya da maddi bir hatadan dolayı yanlışlık olduğunu düşünen öğrencilerimiz itiraz haklarını kullanabilirler. İtiraz sürecinde, yeniden değerlendirmeye alınan kağıtlar için farklı değerlendirme kriterleri kullanılmamaktadır. Sözkonusu kağıtlar, aynı değerlendirme sürecinden tekrar geçirilmektedir.
16 Ağustos 2014 tarihinde yapılan BÜYES/BUEPT ve TWE sınavları sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerimizin, 25 Ağustos, Pazartesi ve 26 Ağustos, Salı tarihlerinde YADYOK’tan aldıkları itiraz formunu doldurarak YADYOK İdaresi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

İtiraz sonucunda notunda değişiklik olan öğrencilerimize telefon ya da email ile haber verilmemektedir.  Bu öğrencilerimizin isimleri, 28 Ağustos 2014 tarihinde YADYOK Binası önündeki ilan panosu ve YADYOK web sayfası ‘Duyurular’ kısmında ilan edilecektir.  

yadyok 14/08/14 İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçları yadyok

YADYOK proficiency example