Yabancı Diller Yüksekokulu Guney EnglishYADYOK

Yusuf Cengiz
Yusuf Cengiz

Öğrenci İşlerinden Sorumlu
Müdür Yardımcısı
Cansu Akan
Cansu Akan

Akademik İşlerden Sorumlu
Müdür Yardımcısı

 

 


Muzaffer Uzunoğlu

Muzaffer Uzunoğlu

Yüksekokul Sekreteri


Yüksekokul Kurulu


Yapısı:
Yüksekokul Müdürü, Müdür Yardımcıları, Modern Diller Birim Koordinatörü, İleri İngilizce Birim Koordinatörü, Yüksekokul İdari Sekreteri

İşlevi : Yüksekokulun bölüm ve birimlerindeki akademik işleyiş ile ilgili kararlar almak

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Yapısı: Yüksekokul Müdürü, Md.Yardımcıları, Modern Diller Birim Koordinatörü, İleri İngilizce Birim Koordinatörü, Yüksekokul İdari Sekreteri ve seçilmiş üç üye (2 iç, 1 dış).

İşlevi :
Yüksekokulun bölüm ve birimlerindeki idari işleyiş ile ilgili kararlar almak